Akokoaso Senior High/Tech's Profile

Akokoaso Senior High/Tech

(2000)
Category C

  • Eastern Region :
    ( Akyemansa District )
  • Locality: Akim Akokoaso
    No headteacher or authority name info.